Levande Hav Levande Hav

Innovation

Vi vill lösa Östersjöns problem genom att tillsätta vårt nya innovativa material till de döda bottnarna i Östersjön för att binda fosfor i sediment och minska övergödningen.

Sidoprodukt

Materialet är utvecklat från en billig sidoprodukt från kalkindustrin

Effektiv

Efter förbehandlingen ökar effektiviteten ca 500 gånger

Spridning

Materialet är lätt att sprida över stora ytor. Det sprids vid ytan och sjunker sedan ner till sedimentet för att sedan reagera där.

Lätt att använda

Produkten lämpar sig till många olika hav och sjöar tack vare att den kan anpassas för olika havsdjup

Binder näringsämnet

Väl nere på botten binder produkten upp näringsämnet fosfor i sedimentet.

Resultat

När fosfor försvinner minskas blomning av cyanobakterier, i.e. den giftiga algblomningen, och vattenlevande organismer återvänder till de döda bottnarna.


Varför behövs innovationen?

Välmående hav är en viktig pusselbit för vår natur och därmed även oss människor.

Med en levande Östersjö

 • Minskar blomningen av cyanobakterier, i.e. den giftiga sommarblomningen.

 • Vattenlevande organismer återvänder till de döda bottnarna

 • Fiskeindustrin och sportfisket gynnas, eftersom fisken återvänder

 • Turistindustrin gynnas, då de giftiga sommarblomningarna försvinner

 • Kalkindustrin gynnas, då de får avsättning av en sidoprodukt


  Levande Hav AB

  Levande Hav är ett spin-off företag från Stockholms universitet. Det startades för att kunna visa att metoden går att använda i verkliga miljöer.

  Stipendium

  Forskningen som ligger bakom har finansierats av Baltic Sea 2020 och EU (Seabased, Central, Baltic, INTERREG V).